Qmic wordt opgevolgd door ZegelGezond

TNO is per 1 oktober 2008 gestopt met het zelfstandig aanbieden van haar eigen keurmerk voor betrouwbare medische informatie op Internet: QMIC.

Moeder met kind achter een computer

TNO streeft nog steeds naar goede en betrouwbare online medische informatie. Voor het beoordelen van online gezondheidsinformatie heeft een consortium van Mediavedi, CBO, NHG en TNO een nieuwe validatiesystematiek ontwikkeld. Deze nieuwe systematiek, ZegelGezond, is alleen van toepassing op online gezondheidsinformatie en gaat uit van het beoordelen van deze informatie door zowel vakexperts als gebruikers.

TNO heeft bij de ontwikkeling van ZegelGezond haar kennis rondom het TNO keurmerk QMIC ingebracht. De vernieuwde opzet maakt het voor aanbieders van medische informatie eenvoudiger om goede medische informatie op Internet te publiceren. Daarnaast kunnen bezoekers van de websites die het keurmerk gaan voeren invloed uitoefenen op de beoordeling van deze informatie. TNO ziet de vernieuwde aanpak als een verrijking van de QMIC gedachte.

Meer informatie over het keurmerk ZegelGezond is te vinden op www.zegelgezond.nl.